Když vozidla sdílí více zaměstnanců, systém ID řidiče umožňuje identifikovat, který zaměstnanec řídí který vůz. Budete přesně vědět, kolik času strávil na cestě, na pracovišti nebo u zákazníka. Naše řešení poskytuje způsob identifikace řidičů a navíc funguje jako terminál, který řidičům v reálném čase předává zpětnou vazbu ohledně jejich stylu jízdy.

Hlavní výhody identifikace řidičů

Přehledy zaměřené na řidiče

 • Neustálý přehled o tom, kdo řídí vaše vozidla
 • Neustálý přehled o tom, kdo je na pracovišti
 • Řídicí panely a hlášení pro skupiny řidičů
 • Není spojena s konkrétním vozidlem

Snížení administrativní zátěže a nákladů

 • Automatická registrace pracovní doby a ujetých kilometrů
 • Přesné záznamy o pracovní době zaměstnanců v reálném čase
 • Doklad o pracovní době pro zákazníky
 • Sledování dodržování pravidel týkajících se pracovní doby

Zlepšení stylu jízdy a snížení nákladů na údržbu

 • Zpětná vazba pro řidiče v reálném čase
 • Rady ohledně bezpečné jízdy
 • Méně nehod
 • Menší prostoje kvůli údržbě

Jak funguje identifikace řidiče

Vysvětlení v sedmi jednoduchých krocích

1Každý řidič dostane jedinečnou osobní kartu RFID.

2Na palubní desku vozidla bude nainstalována sledovací jednotka GPS a čtečka karet pro identifikaci řidičů.

3Po nastartování vozidla řidič naskenuje kartu RFID. Pokud to neudělá, ozve se hlasitý zvukový signál.

4Řidič zadá, zda se jedná o pracovní cestu, soukromou cestu nebo cestu do práce.

5Od této chvíle probíhá automatické sledování pracovní doby a stylu jízdy.

6Řidič dostává v reálném čase zpětnou vazbu ohledně stylu jízdy.

7Všechny aktivity lze sledovat z kanceláře v reálném čase a prostřednictvím plánovaných hlášení a řídicích panelů.

Úvod do identifikace řidiče

Vyberte si řešení

Úsporná verze (nezahrnuje profesionální navigaci)
pro 2020 link x10
Standardní (zahrnuje profesionální navigaci)
pro 827x link x10

Doplňkovéfunkce:
Navigace

Objednávky

Aplikace

Vyzkoušet


Podívejte se, jak může služba WEBFLEET pomoct vaší firmě.