Snadno použitelná WEBFLEET technologie „software jako služba“ (SaaS) se hodí pro jakékoli užitkové vozidlo. Díky inovativním možnostem online správy vozového parku budete mít úplný přehled o všem, co se děje na cestách. Hlavní vlastnosti jsou zvýrazněny níže.


Mapa – pohled v reálném čase

Mapa – pohled v reálném čase

S mapami ulic a aktuálními dopravními informacemi se vyhnete dopravním zácpám a budete mít neustálý přehled o poloze a stavu svých vozidel.


Řídicí panel

Řídicí panel

Řídicí panel služby WEBFLEET vám přehledně ukáže, jak je vaše firma výkonná. Klíčové indikátory výkonnosti budou sledovat výkon jednotlivců, týmů i celé firmy. Zobrazit můžete až 18 klíčových indikátorů výkonnosti, které vám ukážou měnící se trendy takřka okamžitě.


Hlášení služby WEBFLEET

Hlášení

Služba WEBFLEET nabízí okamžitý přístup k důležitým informacím, na jejichž základě přijmete kvalifikovaná rozhodnutí týkající se vaší firmy.

Další informace o hlášeních služby WEBFLEET 

Aplikace TomTom WEBFLEET Mobile – dostupná pro iOS a Android

WEBFLEET Mobile

Tato aplikace pro systémy iOS a Android vám umožní spravovat váš vozový park odkudkoli.

Víc informací o aplikaci WEBFLEET Mobile 

Optimalizace vaší firmy díky dalším funkcím služby WEBFLEET


Napláuj demo ukázku a zjisti jak WEBFLEET může pomoci vašemu byznysu.