Vše, co potřebujete k zachování efektivního vozového parku a dodržování zákonů a předpisů

Aplikace WEBFLEET Tachograph Manager představuje kompletní řešení digitálních tachografů Umožňuje stahovat data a vzdáleně a ručně a starat se tak o celý vozový park. Umožňuje analyzovat data výkonu řidiče, počínaje dobou řízení po doby odpočinku. A bezpečně archivuje veškeré informace pro snadné načtení.


Vzdálené stahování

Jednodušší dodržování zákonů a předpisů, větší efektivita

Aplikace WEBFLEET Tachograph Manager automaticky stahuje data a archivuje je po dobu dvou let v našem zabezpečeném datovém centru, kde k nim mohou přistupovat pouze vámi pověření uživatelé.

 • Usnadněte si dodržování zákonů a předpisů prostřednictvím automatizovaného stahování dat karty řidičů (každý týden) a dat vozidel (každý měsíc).
 • Šetřete náklady a čas díky menšímu počtu ručních stahování, menší administrativě a nulové potřebě intenzivní údržby IT.
 • Pomozte řidičům naplno využít dobu jízdy, protože není nutné vracet se do depa.

Ruční stahování

Analyzujte data z celého vozového parku

Pokud některé vaše digitální tachografy nepodporují vzdálená stahování, můžete odeslat ručně stažená data k archivaci a analýze do stejného centralizovaného systému.

 • Získejte a analyzujte soubory tachografů z celého vašeho vozového parku.
 • Kontrolujte své náklady – platí se pouze za ruční stahování, archivaci a analýzu na aktivované vozidlo.
 • Snižte svou infrastrukturu IT vyřazením stávajících archivních zařízení.


Správce termínů odevzdání Deadline Manager

Správce termínů odevzdání Deadline Manager

Buďte vždy o krok napřed

Funkce Deadline Manager vám řekne, kdy máte obnovit karty řidičů a kdy zachytit data tachografu, a to jak u ručního odesílání, tak u vzdáleného stahování vozidel.

 • Nikdy nezmeškejte termín odevzdání – zobrazte si termíny odevzdání stahování a data exspirace karet řidičů, nastavte si intervaly připomínek a odesílání e-mailů s připomínkami.
 • Snižte případy pokut – sdělte řidičům předem, že se blíží termín odevzdání.
 • Buďte stále efektivní díky přesným informacím o nutnosti objednání nových karet řidičů.


Analýza: Zpráva o přestupcích

Analýza: Zpráva o přestupcích

Porozumějte a předcházejte nesprávnému chování řidičů

Tato analýza poskytuje detailní náhled přestupků podle jednotlivých řidičů Ukazuje také závažnost jednotlivých přestupků a veškeré související pokuty.

 • Získejte jasný přehled předpokládaných pokut pro vybrané země (Německo, Dánsko, Itálie).
 • Můžete snadno identifikovat, kde mohou řidiči zlepšit svůj výkon.
 • Dokažte, že dáváte svým řidičům pokyny s cílem zabránit nesprávnému chování a zlepšit tak jejich výkon.


Analýza: Denní doba řízení a intervaly odpočinku

Analýza: Denní doba řízení a intervaly odpočinku

Stáhněte si přehledy řidičů pro snadnou analýzu

Stáhněte si naše komplexní výkazy a získejte přehled o tom, co jednotliví řidiči dělají v každém kalendářním dni, při každé směně nebo během zvoleného časového intervalu.

 • Získejte přehled aktivit všech svých řidičů prostřednictvím stahování detailních výkazů a analýz.
 • Můžete snadno analyzovat data prostřednictvím exportu do formátu PDF nebo CSV.


Analýza: Zobrazení denních aktivit

Analýza: Zobrazení denních aktivit

Získejte okamžitý náhled aktivit řidičů

Získejte kdykoli náhled aktivit svých řidičů pomocí přihlášení do tohoto komplexního online ovládacího panelu.

 • Získejte okamžitý náhled dostupnosti, doby jízdy, doby odpočinku a další informace o svých řidičích v průběhu zvoleného časového intervalu.
 • Dosáhněte lepšího porozumění a zjistěte příčiny jakýchkoli přestupků řidičů.


Archiv

Archiv

Ukládejte data bezpečně – a najděte je, kdykoli je budete potřebovat

Veškerá data tachografu jsou po dobu dvou let bezpečně uložena a lze k nim mít přístup prostřednictvím našeho archivu. A můžete je prohledávat mnoha způsoby.

 • Můžete rychle nalézt data v případě inspekce – vyhledat konkrétní řidiče nebo vozidla.
 • Můžete získat data o celém vozovém parku, a to jak s podporou vzdáleného stahování, tak s ručním odesíláním souborů.
 • Sledujte veškeré aktivity pomocí historie archivování.


Napláuj demo ukázku a zjisti jak WEBFLEET může pomoci vašemu byznysu.