Služba WEBFLEET nabízí funkce, s jejichž pomocí budete moci důkladně sledovat servisní požadavky všech svých vozidel a získáte přehled o stavu svého vozového parku. S těmito nástroji naplánujete efektivně údržbu vozidel, získáte informace o poruchách a snížíte náklady.

Inteligentnější plánování

Inteligentnější plánování

Na základě přehledu o stavu svých vozidel pak budete moci minimalizovat riziko poruch i prostoje způsobené údržbou. S pomocí údajů z počitadla kilometrů efektivně naplánujete data servisních prohlídek vozidel.


Vyšší bezpečnost řidičů

Vyšší bezpečnost řidičů

Dobře udržovaná vozidla jsou bezpečnější vozidla. Služba WEBFLEET vás s předstihem upozorní na blížící se pravidelné servisní prohlídky. Vozidla v dobrém technickém stavu jsou spolehlivější a úspora bude patrná i na spotřebě paliva.


Propracovaná oznámení kódů poruch

Propracovaná oznámení kódů poruch

Správci vozového parku obratem obdrží kódy poruch diagnostiky vozidla a motoru. Získají tak možnost řešit potíže, ještě než se projeví. Jakmile vozidlo nahlásí poruchu, údržba se naplánuje automaticky.

Naplánujte si ukázku a zjistěte, jak může služba WEBFLEET a údržba vozidla pomoci vaší firmě.