S technologií TomTom Telematics vytvoříte na míru šitý program pojištění podle způsobu využití. Umožníte svým zákazníkům aktivně zlepšovat styl jízdy. Snížíte počet dopravních nehod a škodných událostí a zvýšíte zisk své firmy.


 • Objektivnější sazby pojištění
 • Zpětná vazba stylu řízení v reálném čase
 • Méně rizikový styl jízdy
 • Silniční asistenční služba
Pojištění podle způsobu využití – telematika v pojišťovnictví
 • Detailní vyhodnocování rizika
 • Snížení počtu škod
 • Nižší náklady
 • Věrnostní programy pro zákazníky
 • Interakce se zákazníkem
 • Snadnější předávání informací

Telematika v pojišťovnictví – všechny výhody

Vylepšíte svou strategii posuzování rizik spojených s řízením a uvidíte všechny aspekty stylu jízdy.

Podpoříte bezpečnější styl jízdy pomocí audiovizuálních školení v reálném čase a snížíte počet mimořádných událostí.

Snížíte množství podvodů a urychlíte vyšetřování nehod. Údaje o dopravních nehodách předáte pojistitelům nebo zákaznickým linkám okamžitě.

Snížíte náklady na odtahy a optimalizujete asistenční služby pomocí okamžitého upozornění na poruchy vozidel.

Zvýšíte svou konkurenceschopnost na trhu a nabídnete nejvýhodnější sazby u každého druhu pojištění.

Můžete začít s malým řešením a postupně ho rozšiřovat. Náš model průběžných plateb nabízí finanční flexibilitu. Program pojištění podle způsobu využití můžete nejdřív otestovat, než ho začnete nabízet.


Partnerská řešení

Prezentace Allianz a technologie Tom Tom

Služba AppDrive založená na technologii TomTom


Pojištění podle způsobu využití pro spotřebitele

Spotřebitelská řešení založená na počtu ujetých kilometrů a stylu jízdy

 • Podporovat bezpečnější styl jízdy ve vysoce rizikových segmentech trhu, například u mladých řidičů, nebo řidičů začátečníků.
 • Nabízet konkurenční ceny v segmentech trhu s nízkým rizikem, například řidičům s nízkým počtem ujetých kilometrů.
 • Snížit riziko odcizení vozidla u vozidel náchylných k odcizení.
 • Vytvářet nové zdroje zisku prostřednictvím poskytování doplňkových služeb, například asistenčních služeb, nebo tísňových a asistenčních linek.
 • Usnadnit přenos informací a snížit prodlevy při hlášení škodných událostí.

Pojištění podle způsobu využití pro firmy

Řešení založená na počtu ujetých kilometrů a stylu jízdy pro malé, střední a velké společnosti.

 • Pochopit konkrétní rizika spojená s každým vozidlem a řidičem.
 • Nabízet komplexní řešení správy vozového parku, které může být bez dalších investic nebo provozních nákladů rozšířeno o plnohodnotný program pojištění podle způsobu využití.
 • Snížit počet škod díky pomoci řidičům se zlepšováním jejich stylu jízdy.
 • Přizpůsobit platby pojistného konkrétním profilům rizika, a to dokonce i v rámci vozového parku zákazníka.
 • Využít bezproblémovou integraci se stávajícími řídicími panely a zákaznickými systémy.
 • Nabídnout zákazníkům komplexní koncové řešení.
A vaši zákazníci budou moci:
 • Těžit z výhod prověřených technologií nejuznávanějšího poskytovatele řešení správy vozového parku v Evropě.
 • Snížit riziko dopravních nehod a ztráty reputace.
 • Získat úplné informace o dovednostech řidiče a s pomocí hlášení o událostech během jízdy podporovat bezpečnější styl jízdy.
 • Využívat výhodnějších sazeb pojistného díky snížení počtu dopravních nehod a bezpečnějšímu stylu jízdy.
 • Zvýšit provozní efektivitu prostřednictvím sledování spotřeby paliva, nákladů na údržbu a dalších nákladů spojených s užíváním vozidla.
 • Snížit celkové náklady na provoz vozidla snížením počtu škod a zvýšením efektivity provozu.

Proč spolupracovat se společností TomTom Telematics

Existuje celá řada důvodů, proč ve spolupráci se společností TomTom Telematics využít pojištění na míru podle způsobu využití automobilu (UBI).

Síla značky

Využijte sílu značky TomTom, která je kladně vnímána miliony lidí po celém světě. Vytvořte pozitivní obraz o pojištění podle způsobu využití a získejte kladné reakce od svých zákazníků.

Špičkové technologie

Využijte naše špičkové technologie, jako třeba TomTom Traffic, IQ Routes a řešení GPS, a uveďte na trh rozličné plány pojištění podle způsobu využití.

Inovace, které vám zajistí technologickou vyspělost i do budoucna

Neustále investujeme do výzkumu a vývoje, abychom mohli vám i vašim zákazníkům vždy poskytovat ty nejmodernější technologie.

Nejvyšší standard ochrany dat

Naše telematické služby splňují kritéria normy ISO27001, jednoho z nejpřísnějších standardů ochrany údajů.

Plná škálovatelnost

Díky naší přítomnosti na globálních trzích a dobrému lokálnímu pokrytí jsme schopni váš program pojištění podle způsobu využití přizpůsobit přesně na míru vašim potřebám bez ohledu na hranice.

Naši průmysloví partneři

Integrační partneři

thumb 1922 partner logo partner logo
hdi gerling

Kontaktujte jednoho z našich odborníků na pojištění telematiky