TomTom LINK 105

Tilvalgsenhed med brændstofoplysninger

Lille enhed - stor virkning

 • Brændstofovervågning i realtid
 • Rapportering om CO₂-udledning
 • Rapporterer diagnosticeringsfejlkoder for køretøj og motor
 • Understøttelse af Active Driver Feedback
 • Hurtig installation i køretøjets OBD-II-port
 • Fungerer sammen med en LINK-enhed til sporing af køretøjer

Planlæg en demo 


Instrumentpanel

Dashboard

Se alle brændstofrelaterede KPI'er med et enkelt blik på en letoverskuelig oversigt. Find tendenser og referencer for ydeevne for at finde ud af, om det er nødvendigt at skride ind.


Rapport over brændstofforbrug

Rapport over brændstofforbrug

Overvåg brændstofforbruget for din flådes køretøjer, og se nemt usædvanlige hændelser

Om rapporten om brændstofforbrug:

 • Rapport om brændstofforbrug indeholder en detaljeret oversigt over, hvor meget brændstof køretøjerne anvendte pr. dag i den valgte periode.

OptiDrive-rapport

OptiDrive-rapport

Overvåg kørselsadfærd for at få et klart billede af chaufførens indsats mht. sikker og miljømæssigt forsvarlig kørsel.

Denne rapport indeholder:

 • Chaufførens præstation for brændstofforbrug, tomgang, hårdhændet kørsel og for høj fart vises i en grafisk oversigt.
 • Et overskueligt diagram viser chaufførens udvikling over tid ved hjælp af OptiDrive-variablerne.
 • Omfattende oversigter viser oplysninger om afstand, kørselstid og brændstofforbrug sammen med OptiDrive-indikatoroplysninger.
 • Sorteres daglig: brændstofforbrug, spildt brændstof, hårdhændet kørsel, for høj fart og tomgang

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan en TomTom LINK-enhed kan gavne din flåde.