Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Warunki ogólne

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Ta umowa licencyjna obowiązuje użytkowników korzystających z:

  1. TomTom NEXTFLEET
  2. Dowolnych dokumentów internetowych i elektronicznych udostępnionych użytkownikowi przez firmę TomTom w ramach usług internetowych
  3. Dowolnego oprogramowania i usług firmy TomTom dostarczanych w ramach usług internetowych, czy to poprzez usługi internetowe czy inne środki.zap
Umowa licencyjna 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Te oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje użytkowników korzystających z TomTom NEXTFLEET.

Oświadczenie o ochronie prywatności