Proste dokumentowanie świadczeń opieki

Proste dokumentowanie świadczeń opieki

Platforma WEBFLEET automatycznie raportuje czas spędzony przez pracowników w domach opieki i w trasie pomiędzy kolejnymi wizytami. Cały czas dysponujesz informacjami o miejscu pobytu pracowników, więc gdy przyjdzie zgłoszenie, możesz wysłać pracownika, który dotrze na miejsce najszybciej. To z kolei zwiększy Twoją wydajność i skróci czas reakcji.


Obniż swoje koszty ogólne

Obniż swoje koszty ogólne

Ogranicz do minimum liczbę połączeń komórkowych, kilometraż i czas potrzebny na administrację. Nasza technologia śledzenia i system komunikacji dwukierunkowej pozwolą Ci zlokalizować opiekuna, który dotrze na miejsce najszybciej, a następnie natychmiast wysłać mu adres pacjenta. Uzyskasz również wiarygodne raporty dotyczące podróży pracowników pozwalające kontrolować rozliczenia ich wydatków.


Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Pomóż pracownikom lepiej dbać o zasoby

Platforma WEBFLEET rejestruje czas, jaki pracownicy spędzają u pacjentów, na przerwach i podróżach do kolejnych domów opieki — i pokazuje, co można poprawić.

Zalety TomTom Telematics

50 000 klientów

Zgodność z normą ISO 27001

Partnerzy w pobliżu

Wiodące w branży nakłady badawczo-rozwojowe

App Center

Popraw wydajność używanych systemów dzięki partnerskim aplikacjom

Platformę WEBFLEET można w łatwy sposób zintegrować z istniejącymi systemami oraz zwiększyć wydajność aplikacji partnerskich i szczegółowość danych. Rejestruj wszystkie czynności związane z opieką oraz ścieżki pytań, według których mają odpowiadać kierowcy — to pozwoli Ci udowodnić zakres udzielonej opieki.

Odwiedź WEBFLEET App Center 

Zamów prezentację


Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.