Zainstaluj nasze bezpłatne oprogramowanie pomocy technicznej i zarejestruj się, aby Twój terminal kierowcy i mapy były zawsze aktualne.

Rozpocznij podróż z najnowszą mapą

Drogi wciąż się zmieniają. Dlatego firma TomTom zapewnia aktualne mapy od samego początku. Wystarczy połączyć się i pobrać najnowsze mapy ze wszystkimi aktualizacjami sieci dróg, adresów i użytecznych miejsc*.

Dowiedz się więcej 

* W przypadku aktualizacji wielu urządzeń zalecamy skontaktować się ze sprzedawcą produktów TomTom Telematics.


Korzystaj z najaktualniejszych lokalizacji fotoradarów

Jeździj spokojniej dzięki ostrzeżeniom o fotoradarach na trasie. Otrzymywane na czas ostrzeżenia zwiększają świadomość kierowców o lokalnych ograniczeniach prędkości. Pozwalają uniknąć płacenia mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości i jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo kierowców na drodze. Podłącz się i pobierz najnowsze lokalizacje fotoradarów do urządzenia TomTom PRO.

Dowiedz się więcej 

Najnowsze urządzenia TomTom PRO obsługują nowy system zarządzania urządzeniami.

Najnowsze urządzenia z serii PRO (PRO 5250/7250) obsługują poza aplikacją MyDrive także mapy i aktualizacje oprogramowania na kartach SD. Aktualizacja z użyciem kart SD jest zalecana szczególnie w przypadku, gdy przesłanych ma zostać wiele urządzeń.


Urządzenia TomTom PRO 8270 i TomTom PRO 8275

Nasze najpopularniejsze terminale kierowcy, TomTom PRO 8270 i TomTom PRO 8275, mogą zostać zaktualizowane za pośrednictwem sieci WiFi lub z użyciem karty SD. W celu przeprowadzenia aktualizacji za pośrednictwem sieci WiFi należy podłączyć urządzenie do sieci i nacisnąć przycisk „Aktualizacja oprogramowania” na ekranie głównym urządzenia. Możliwe będzie pobranie najnowszego oprogramowania i map. W celu przeprowadzenia aktualizacji z użyciem karty SD należy pobrać niezbędną zawartość, korzystając z aplikacji Mobile Device Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji z użyciem karty SD, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów TomTom Telematics.

Dowiedz się więcej