Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Warunki ogólne

TomTom Telematics Warunki ogólne

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wynajmu i zakupu Usług i Produktów WEBFLEET w połączeniu z Warunkami Usług WEBFLEET i/lub Warunkami zakupu lub wynajmu Produktów.

Warunki ogólne 

Warunki Usług WEBFLEET

Niniejsze warunki mają zastosowanie do Usług WEBFLEET w połączeniu z warunkami ogólnymi TomTom Telematics.

Warunki ogólne Usług WEBFLEET 

Warunki zakupu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi TomTom Telematics obowiązują w przypadku zakupienia urządzeń bezpośrednio od firmy TomTom.

Warunki ogólne zakupu Produktów 

Warunki ogólne wynajmu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi TomTom Telematics obowiązują w przypadku wynajmu urządzeń bezpośrednio od firmy TomTom.

Warunki ogólne wynajmu Produktów 

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług

Zapoznaj się z warunkami ogólnymi nabywania Produktów i Usług dla dostawców TomTom Telematics B.V.

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług 

Umowa przetwarzania danych osobowych — zgodnie z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Nasze Warunki Korzystania z Usługi WEBFLEET obejmują postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Dzięki temu klienci WEBFLEET są w stanie spełnić swoje zobowiązania wynikające z pełnionej przez nich roli administratorów danych. Ponadto nasza Umowa przetwarzania danych osobowych dodatkowo określa nasze obowiązki jako przetwarzającego dane w ramach umowy z firmą TomTom Telematics zgodnie z rozporządzeniem RODO, co obejmuje m.in. zarządzanie typami i kategoriami danych osobowych, informacjami dotyczącymi działalności związanej z podwykonawstwem przetwarzania danych oraz środkami technicznymi i organizacyjnymi. Aneks ten zwiera również instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób dokument ten należy podpisać i przekazać z powrotem nam.

Szablon umowy przetwarzania danych osobowych