Warunki ogólne

TomTom Telematics Warunki ogólne

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wynajmu i zakupu Usług i Produktów WEBFLEET w połączeniu z Warunkami Usług WEBFLEET i/lub Warunkami zakupu lub wynajmu Produktów.

Warunki ogólne 

Warunki Usług WEBFLEET

Niniejsze warunki mają zastosowanie do Usług WEBFLEET w połączeniu z warunkami ogólnymi TomTom Telematics.

Warunki ogólne Usług WEBFLEET 

Warunki zakupu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi TomTom Telematics obowiązują w przypadku zakupienia urządzeń bezpośrednio od firmy TomTom.

Warunki ogólne zakupu Produktów 

Warunki ogólne wynajmu Produktów

Niniejsze warunki w połączeniu z Warunkami ogólnymi TomTom Telematics obowiązują w przypadku wynajmu urządzeń bezpośrednio od firmy TomTom.

Warunki ogólne wynajmu Produktów 

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług

Zapoznaj się z warunkami ogólnymi nabywania Produktów i Usług dla dostawców TomTom Telematics B.V.

Warunki ogólne nabywania Produktów i Usług 

Umowa przetwarzania danych osobowych — zgodnie z artykułem 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Nasze Warunki Korzystania z Usługi WEBFLEET obejmują postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Dzięki temu klienci WEBFLEET są w stanie spełnić swoje zobowiązania wynikające z pełnionej przez nich roli administratorów danych. Rozporządzenie to wejdzie w życie w maju 2018 roku, niemniej jednak spełnienie jego postanowień może być wymagane już wcześniej w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami krajowymi.