Rozwiązanie OptiDrive 360 umożliwia kierownikom flot łatwe monitorowanie ogólnej wydajności oraz koncentrowanie się na poszczególnych wskaźnikach wydajności odnoszących się do całej floty lub do poszczególnych kierowców. Dane te mogą być wykorzystywane podczas rozmów z kierowcami oraz do nagradzania pożądanego stylu jazdy.


Pulpity

Pulpity

Umożliwiają analizowanie trendów w czasie rzeczywistym, co pozwala w odpowiednim czasie podjąć kroki w celu zmiany styl jazdy kierowcy.


Raport OptiDrive

Raporty

Różnorodne raporty standardowe pozwalają analizować i porównywać wyniki poszczególnych kierowców z wynikami pozostałych kierowców i załóg. Możliwość udostępniania tych raportów kierowcom pozwala wspólnie świętować sukcesy.


Konfiguruj

Konfiguruj

Istnieje możliwość określenia priorytetu każdego ze wskaźników w celu wywarcia wpływu na sposób jazdy i dostosowania go do potrzeb firmy.


Zobacz informacje zwrotne przesyłane kierowcom przez rozwiązanie OptiDrive 360 

Ustal termin prezentacji o tym, jak platforma WEBFLEET i OptiDrive 360 mogą pomóc Twojej firmie.