Platforma WEBFLEET w czasie rzeczywistym zapewnia dostęp do danych czasu jazdy ze wszystkich pojazdów wyposażonych w cyfrowe tachografy. Funkcja pozostałego czasu jazdy natychmiast informuje, który kierowca dysponuje wystarczającą ilością czasu do wykonania kolejnej punktualnej dostawy.

Jak to działa?

Zaawansowane powiadomienia o kodach błędów

Funkcja pozostałego czasu jazdy współpracuje ze wszystkimi cyfrowymi tachografami podłączonymi do urządzenia LINK do śledzenia pojazdów*. Usługa WEBFLEET wykorzystuje dane cyfrowego tachografu w celu obliczenia dla każdego kierowcy dziennego i tygodniowego pozostałego czasu jazdy i odpoczynku. Wszystko, czego potrzebujesz w celu dynamicznego przydzielania zadań i zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.

* Wymagane urządzenie LINK 3xx/510.


Pozostały dzienny czas jazdy

Pozostały dzienny czas jazdy

Natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących dziennego pozostałego czasu jazdy, najpóźniejszego możliwego czasu rozpoczęcia najbliższej przerwy oraz końca zmiany kierowcy.


Pozostały tygodniowy czas jazdy

Pozostały tygodniowy czas jazdy

Szczegółowe informacje dotyczące tygodniowego pozostałego czasu jazdy w bieżącym i nadchodzącym tygodniu, które obejmują dozwolone wyjątki umożliwiające wydłużenie czasu jazdy oraz skrócone okresy odpoczynku.


social infringement notifications

Powiadomienia o naruszeniach obowiązujących zasad

Otrzymuj powiadomienia w przypadku wystąpienia naruszenia zasad. Po każdym naruszeniu następuje przesłanie powiadomienia: ostrzeżenia o jednym z trzech poziomów ważności.


Tachograph Manager

Funkcja Pozostały czas jazdy stanowi element aplikacji WEBFLEET Tachograph Manager, naszego rozwiązania do zdalnego pobierania, archiwizowania i analizowania danych z cyfrowego tachografu.

Dowiedz się więcej o WEBFLEET Tachograph Manager 

Zamów prezentację


Dowiedz się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie.