Uzyskasz wszelkie wsparcie konieczne do zapewnienia wydajności floty i zapewnienia zgodności z przepisami.

WEBFLEET Tachograph Manager to kompletne rozwiązanie do obsługi danych z cyfrowych tachografów. Dzięki analizie danych, pulpitom do raportowania, powiadomieniom oraz wygodnej funkcji zdalnego pobierania danych usługi Tachograph Manager łatwo dowiedziesz swojej zgodności z przepisami. Zadbaj o stałą zgodność z przepisami i sprawne planowanie, korzystając z bieżących informacji o pozostałym czasie pracy.


Zdalne pobieranie

Szybkie i łatwe zachowywanie zgodności z przepisami w celu zwiększenia wydajności.

WEBFLEET Tachograph Manager automatycznie pobiera dane z tachografów i przechowuje je przez nawet dwa lata* w bezpiecznym centrum danych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

 • Zapewnij sobie zgodność z przepisami w łatwiejszy sposób dzięki automatycznemu pobieraniu danych kart kierowców (co tydzień) oraz danych dotyczących pojazdów (co miesiąc).
 • Oszczędź na czasie i kosztach, ograniczając ręczne pobrania danych i administrację oraz unikając konserwacji systemów IT.
 • Pomóż kierowcom lepiej wykorzystać ich czas, eliminując konieczność wracania do bazy.

Ręczne pobieranie

Uwzględnij i przeanalizuj dane dotyczące całej floty.

Jeśli część tachografów nie obsługuje funkcji zdalnego pobrania danych, dane pobrane ręcznie można zaimportować do analizy i archiwizacji do jednego scentralizowanego systemu.

 • Uprość rejestrowanie i analizowanie plików pochodzących z tachografów z całej floty.
 • Kontroluj swoje wydatki — płać tylko za ręczne przesyłanie danych oraz archiwizacje i analizę danych z aktywnych pojazdów.
 • Zredukuj swoją infrastrukturę IT, stopniowo wycofując urządzenia archiwizacyjne.

Pozostałe czasy jazdy

Platforma WEBFLEET w czasie rzeczywistym zapewnia dostęp do danych czasu jazdy ze wszystkich pojazdów wyposażonych w cyfrowe tachografy. Dzięki temu od razu wiesz, który kierowca dysponuje wystarczającą ilością czasu do wykonania kolejnego zadania.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy 
Zarządzanie terminami

Zarządzanie terminami

Bądź zawsze o jeden krok do przodu.

Funkcja zarządzania terminami wyświetla informacje o terminie odnowienia karty kierowcy i informuje o konieczności zarejestrowania danych konkretnego tachografu dla pojazdów z funkcją zdalnego, jak i ręcznego pobierania danych.

 • Dopilnuj wszystkich terminów pobierania danych i ważności kart kierowców, ustawiając okresowe przypomnienia i wysyłając e-maile z przypomnieniami.
 • Unikaj kar, informując kierowców z wyprzedzeniem o zbliżających się terminach.
 • Znajomość terminów zamówień nowych kart kierowców pozwala utrzymać dobrą wydajność.

Analiza: raport o naruszeniach obowiązujących zasad

Analiza: raport o naruszeniach obowiązujących zasad

Analizuj niewłaściwe zachowania kierowców i zapobiegaj im.

Raport zapewnia szczegółowy wgląd w naruszenia obowiązujących zasad ze strony poszczególnych kierowców. Dostarcza także informacji dotyczących wagi każdego naruszenia i związane z tym mandaty.

 • Przejrzysty podgląd przewidywanych mandatów dla wybranych krajów (Niemcy, Dania i Włochy)
 • Łatwe określanie obszarów poprawy ze strony kierowców.
 • Zapewnia dowód przestrzegania zasad dotyczących jazdy, zwiększa wydajność kierowców i zmniejsza częstotliwość niewłaściwych zachowań.

Analiza: codzienne dane o czasie jazdy i przerwach

Analiza: codzienne dane o czasie jazdy i przerwach

Pobieraj przeglądy dotyczące kierowców ułatwiające analizę danych.

Obszerne raporty dostarczają informacji o czasie jazdy i odpoczynku, podzielonych na określone dni, zmiany i okresy.

 • Wystarczy rzut oka na szczegółowe raporty do pobrania, by poznać przekrój aktywności kierowców.
 • Analizę danych ułatwia możliwość eksportu do formatu PDF lub CSV.

Analiza: widok codziennej aktywności

Analiza: widok codziennej aktywności

Natychmiastowy wgląd w aktywność kierowców.

Pulpit zapewnia dostęp do informacji dotyczących aktywności kierowców w dowolnym momencie. Wyświetlane są informacje o dostępności, czasie jazdy i odpoczynku, a także innych aktywnościach we wskazanym okresie.

 • Poznaj lepiej najważniejsze przyczyny naruszeń popełnianych przez kierowców podczas jazdy.

Archiwum

Archiwum

Bezpieczne przechowywanie danych i łatwy dostęp do nich w dowolnej chwili.

Wszystkie dane z tachografów, odpowiednio zabezpieczone i łatwo dostępne dla użytkownika, są przechowywane w naszych archiwum przez nawet dwa lata*:

 • W razie kontroli można szybko wyszukać odpowiednie dane dla poszczególnych pojazdów i kierowców.
 • Otrzymuj dane z całej floty dzięki obsłudze plików tachografów pobieranych zdalnie i przesyłanych ręcznie.
 • Monitoruj wszystkie aktywności dzięki funkcji historii archiwizacji.

tachograph efficiency

Procentowy pomiar wydajności pojazdu

Poznaj lepiej poziom wykorzystania floty i jej wydajność operacyjną.

Pomiarów dokonuje się na 3 różnych płaszczyznach:

 • Obciążenie pracą w %: obciążenie pracą jest ustalane na podstawie całkowitego czasu jazdy, czasu pracy i czasu czuwania pojazdu w porównaniu z liczbą dni pracy, czyli maksymalnym czasem dostępności pojazdu.
 • Dni pracy: to liczba dni, w których pojazd zarejestrował co najmniej jedną minutę jazdy, pracy lub czuwania.
 • Czas pracy: czas pracy obejmuje wszystkie okresy, w których karta kierowcy jest włożona do urządzenia, oprócz przerw trwających ponad 60 minut.

tachograph tachograde

Tacho Grade

W łatwy sposób określaj, którzy kierowcy wymagają dalszego szkolenia, monitorując jednocześnie ich postępy na przestrzeni czasu.

 • Zastosowana metodologia obliczania wyników umożliwia ich porównywanie między kierowcami.
 • Wskaźnik porównawczy to liczba w przedziale od 0 do 10. Ocena 10 oznacza najwyższą wydajność.
 • Na wynik Tacho Grade składają się:
  • Liczba naruszeń przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu odpoczynku według ich wagi (lekkie, średnie, ciężkie/rażące).
  • Czas trwania jazdy i pokonanej odległości.
 • Tacho Grade to narzędzie pozwalające na porównywanie i ocenianie kierowców pod względem zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi czasu jazdy i czasu odpoczynku (VO (EG) 561/2006).

* Tam gdzie wymagają tego przepisy lokalne, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

Umów się na prezentację i zobacz ile Twoja firma może zaoszczędzić z WEBFLEET.