Uzyskasz wszelkie wsparcie konieczne do zapewnienia wydajności floty i zapewnienia zgodności z przepisami.

WEBFLEET Tachograph Manager to kompletne rozwiązanie do obsługi cyfrowych tachografów. Dzięki analizie danych, zestawieniom, powiadomieniom oraz funkcji zdalnego pobierania danych dostępnych w usłudze Tachograph Manager łatwo zapewnisz zgodność z przepisami. Zadbaj o zgodność z przepisami i sprawne planowanie, korzystając z bieżących informacji o pozostałym czasie pracy.


Zdalne pobieranie

Szybki i łatwy sposób na zapewnienie zgodności z przepisami w celu zwiększenia wydajności.

WEBFLEET Tachograph Manager automatycznie pobiera dane z tachografów i przechowuje je przez nawet dwa lata* w bezpiecznym centrum danych, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

 • W prosty sposób zapewnisz zgodność z przepisami w łatwiejszy sposób dzięki automatycznemu pobieraniu danych kart kierowców (co tydzień) oraz danych dotyczących pojazdów (co miesiąc).
 • Oszczędź na czasie i kosztach, ograniczając ręczne pobieranie danych i administrację oraz eliminując utrzymywanie dedykowanych systemów IT.
 • Pomóż kierowcom lepiej wykorzystać ich czas, eliminując konieczność wracania do bazy.

Ręczne pobieranie

Przeanalizuj dane dotyczące całej floty.

Jeśli część tachografów nie obsługuje funkcji zdalnego pobrania danych, dane pobrane ręcznie można zaimportować do jednego scentralizowanego systemu w celu analizy i archiwizacji.

 • Uprość rejestrowanie i analizowanie plików pochodzących z tachografów z całej floty.
 • Kontroluj swoje wydatki — płać za ręczne przesyłanie danych, archiwizację i analizę danych tylko za aktywne pojazdy.
 • Zredukuj swoją infrastrukturę IT, stopniowo wycofując zaplecze archiwizacyjne.

Pozostałe czasy jazdy

Platforma WEBFLEET na bieżąco zapewnia dostęp do danych o czasach jazdy ze wszystkich pojazdów wyposażonych w cyfrowe tachografy. Dzięki temu od razu wiesz, który kierowca dysponuje wystarczającą ilością czasu do wykonania kolejnego zadania.

Dowiedz się więcej o funkcji pozostałego czasu jazdy 
Zarządzanie terminami

Zarządzanie terminami

Bądź zawsze o krok do przodu.

Funkcja zarządzania terminami informuje, kiedy należy odnowić karty kierowcy oraz kiedy pobrać dane z konkretnych tachografów — zarówno z tych, które są wyposażone w funkcję zdalnego pobierania, jak i z tych, które wymagają ręcznego pobierania danych.

 • Dopilnuj wszystkich terminów pobierania danych i ważności kart kierowców, ustawiając okresowe przypomnienia i wysyłając e-maile z przypomnieniami.
 • Informuj kierowców z wyprzedzeniem o ważnych terminach, aby uniknąć płacenia kar.
 • Maksymalizuj wykorzystanie swojej floty dzięki informacjom o terminach zamówienia nowych kart kierowcy.

Analiza: raport o naruszeniach obowiązujących zasad

Analiza: raport o naruszeniach obowiązujących zasad

Analizuj niewłaściwe zachowania kierowców i zapobiegaj im.

Raport zapewnia szczegółowy wgląd w naruszenia obowiązujących zasad przez poszczególnych kierowców. Dostarcza także informacji dotyczących wagi każdego naruszenia i związanych z nimi mandatami.

 • Przejrzysty podgląd przewidywanych mandatów dostępny dla wybranych krajów (Niemcy, Dania i Włochy).
 • Łatwo identyfikuj obszary, w których kierowcy mogą poprawić swoje osiągi.
 • Zapewnia dowód przestrzegania zasad dotyczących jazdy, zwiększa wydajność kierowców i zmniejsza częstotliwość niewłaściwych zachowań.

Analiza: codzienne dane o czasie jazdy i przerwach

Analiza: codzienne dane o czasie jazdy i przerwach

Pobieraj informacje dotyczące kierowców, które ułatwią Ci analizę sytuacji.

Obszerne raporty dostarczają informacji o czasie jazdy i odpoczynku w podziale na określone dni, zmiany i okresy.

 • Wystarczy rzut oka na szczegółowe, gotowe do pobrania raporty, aby poznać przekrój aktywności kierowców.
 • Łatwo przeanalizujesz dane dzięki możliwości ich eksportu do formatu PDF lub CSV.

Analiza: widok codziennej aktywności

Analiza: widok codziennej aktywności

Natychmiastowy wgląd w aktywność kierowców.

Zestawienie zapewnia dostęp w dowolnym momencie do informacji dotyczących aktywności kierowców. Wyświetlane są informacje o dostępności, czasie jazdy i odpoczynku, a także innych aktywnościach we wskazanym okresie.

 • Poznaj i lepiej zrozum najważniejsze przyczyny naruszeń popełnianych przez kierowców podczas jazdy.

Archiwum

Archiwum

Bezpieczne przechowywanie danych i łatwy dostęp do nich w dowolnej chwili.

Wszystkie dane z tachografów, odpowiednio zabezpieczone i łatwo dostępne dla użytkownika, są przechowywane w naszych archiwum przez nawet dwa lata*:

 • W razie kontroli można szybko wyszukać odpowiednie dane dla poszczególnych pojazdów i kierowców.
 • Otrzymuj dane z całej floty dzięki obsłudze plików tachografów pobieranych zdalnie lub przesyłanych ręcznie.
 • Monitoruj wszystkie aktywności dzięki funkcji historii archiwizacji.

tachograph efficiency

Procentowy pomiar wydajności pojazdu

Poznaj i lepiej zrozum poziom wykorzystania floty i jej wydajność operacyjną.

Pomiarów dokonuje się w trzech obszarach:

 • Obciążenie pracą w %: obciążenie pracą jest ustalane na podstawie całkowitego czasu jazdy, czasu pracy i czasu czuwania pojazdu w porównaniu z liczbą dni pracy, czyli maksymalnym czasem dostępności pojazdu.
 • Dni pracy: to liczba dni, w których pojazd zarejestrował co najmniej jedną minutę jazdy, pracy lub czuwania.
 • Czas pracy: czas pracy obejmuje wszystkie okresy, w których karta kierowcy jest włożona do urządzenia, oprócz przerw trwających ponad 60 minut.

tachograph tachograde

Tacho Grade

W łatwy sposób określaj, którzy kierowcy wymagają dalszego szkolenia, monitorując jednocześnie ich postępy na przestrzeni czasu.

 • Zastosowana metodologia obliczania wyników umożliwia ich porównywanie między kierowcami.
 • Wskaźnik porównawczy to liczba w przedziale od 0 do 10. Ocena 10 oznacza najwyższą wydajność.
 • Na wynik Tacho Grade składają się:
  • Liczba naruszeń przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu odpoczynku według ich wagi (lekkie, średnie, ciężkie/rażące).
  • Czas trwania jazdy i pokonana odległość.
 • Tacho Grade to narzędzie pozwalające na porównywanie i ocenianie kierowców pod względem zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi czasu jazdy i czasu odpoczynku (VO (EG) 561/2006).

* Tam gdzie wymagają tego przepisy lokalne, dane są przechowywane przez dłuższy okres.

Umów się na prezentację i zobacz ile Twoja firma może zaoszczędzić z WEBFLEET.