Schemalägga en KOSTNADSFRI demo

WEBFLEET – den kompletta lösningen för vagnparkshantering

WEBFLEET är vår Saas-lösning (Software-as-a-Service) för vagnparkshantering som kan hjälpa dig att minska kostnaderna, öka vinsten och ta smartare välinformerade beslut om din flotta.

Fordonsspårning

  • Spåra dina fordon i realtid
  • Minska administrationstid med automatisk registrering av körsträcka

Grön och säker körning

  • Förbättra körstilen och minska bränslekostnader

Vagnparksoptimering

  • Djupa och detaljerade insikter i vagnparkens prestanda
  • Fatta smartare beslut

Personalplanering

  • Skicka nya jobb och beställningsinformation till förarnas terminaler
  • Tilldela jobb till den förare som har kortast beräknad ankomsttid.

Affärsintegration

  • Integrera vagnparkshantering med dina befintliga affärsapplikationer
  • Branschens största urval av integrerade lösningar i vårt App Center

Varför ska jag välja TomTom Telematics?

Fler än49.000kunder

Över826.000fordon

Över18 års erfarenhet

Våra kunder berättar

case cts nordic

Länstrafikens bussbolag har många biljettautomater över en stor yta i hela länet och underhållsbehovet av dessa kan komma plötsligt och behöver ofta åtgärdas på kort tid. Att lägga ut körscheman har varit en väsentlig del av CTS Nordics administrativa börda och har tagit mycket tid och resurser.

CTS Nordic

Utmärkelser och certifikat

tuev sued iso 27001 grayscaled:h100tuev sued iso 27001 colored:h120
digicert grayscaled:h100digicert colored:h120
15 years webfleet grayscaled:h10015 years webfleet colored:h120

Schemalägga en KOSTNADSFRI demo

WEBFLEET