Hantering av arbetsflödet


Hantera arbetsflödet, förbättra kundservicen och få fler jobb avklarade

Anslut vår molnbaserade WEBFLEET-lösning till en TomTom PRO Driver Terminal och få all värdefull information du behöver om dina ordrar och förare. Det här systemet ger smidig kommunikation med ditt team ute på vägarna och effektiviserar arbetsflödet. Resultatet? Nöjdare kunder och fler jobb avklarade.

Hantering av arbetsflödet hjälper dig att

slutföra fler ordrar

hålla både förare och kunder nöjda

ge kunderna klassledande beräknade ankomsttider (ETA)*

vara flexibel i planeringen så att du kan anpassa dig till det oväntade

minska administrationstiden

integrera med andra företagsprogram så att du får det perfekta systemet för arbetsflödet.

Viktiga funktioner för hantering av arbetsflödet

dynamic order dispatching and management

Dynamisk orderdistribuering och hantering

Med WEBFLEET identifierar du den lämpligaste föraren för varje jobb med smart schemaläggning och utskick med prisbelönta TomTom Traffic, orderstatus och fordonsstatus.

Funktionen** Orderoptimering optimerar din sekvens av besök med ett klick, i syfte att minska körsträckan och tiden som tillbringas på vägarna. Det här gör att du kan planera bättre, få fler ordrar avklarade och förbättra servicen på plats.

seamless communication

Smidig kommunikation

Förenkla orderarbetsflödet och spara tid genom att skicka jobb och orderinstruktioner från kontoret direkt till förarens TomTom PRO Driver Terminal. Terminalen läser upp meddelandet högt så att föraren inte blir distraherad.

Du håller kontakten med ditt team ute på fältet, får regelbundna uppdateringar om orderstatus och beräknade ankomsttider, så att du kan reagera dynamiskt på oförutsedda händelser.

best in class etas

Klassledande beräknade ankomsttider

Med WEBFLEET kan du ge noggrannare beräknade ankomsttider till kunderna baserat på TomToms prisbelönta trafikinfo.

Professionell navigering använder ett komplext nätverk av trafikdata och avancerade algoritmer för att hjälpa dina förare att undvika trafik. Det gör det troligare att de kommer fram till jobbet i tid.

automated process and reporting

Automatiserade processer och rapporter

Genom att befria dig från distraherande och tidskrävande manuella uppgifter bidrar WEBFLEET till bättre effektivitet och tidsutnyttjande i verksamheten. Logbook med automatiserad vägmätning och arbetstidsregistrering i realtid ger noggrannare rapportering och minskar den administrativa bördan.

Under tiden får du insikter per jobb med den tid som faktiskt läggs på kunderna, och automatiska fakturor som gör att faktureringen kan gå fortare och tvister blir mindre troliga.

control costs

Allt du behöver för att styra kostnaderna

WEBFLEET levereras med en mängd funktioner för att minska den totala ägandekostnaden för ditt fordon med hjälp av riklig information från fordonsintegrering.

Förutom att få regelbundna påminnelser om underhållsscheman får du automatiskt en avisering när ett fordon visar tecken på fel. På så sätt kan du planera underhåll innan ett kostsamt haveri inträffar. Du kan också övervaka bränsleförbrukningen för att identifiera onormal användning eller identifiera områden där körstilen kan förbättras för att sänka försäkringspremierna.

driver behaviour feedback and analysis

Återkoppling och analys av körstil

Genom att WEBFLEET erbjuder analys av körstil med OptiDrive-poäng får du den information du behöver för att optimera förarens prestation ute på vägarna.

Active Driver Feedback och förslag visas på TomTom PRO Driver Terminal på ett sätt som inte stör förarna. Det hjälper dem att köra säkert och pålitligt på vägarna och upprätthålla ditt företags goda rykte.

Läs mer om OptiDrive 
business operation

Verksamheten med ett ögonkast

WEBFLEET tillhandahåller kontinuerligt information så att du kan förbättra dina affärsprocesser.

Med exakt information om tid tillbringad på plats, orderstatus, reseinformation, arbetstider och förarprestationer, bland många andra fakta och siffror, kan du tydligt bedöma vilka områden i din verksamhet som behöver utvecklas.

customize and integrate

Anpassa och integrera

Du kan lätt integrera andra företagsprogram med WEBFLEET för att få precis den lösning du behöver. Du kan till exempel synkronisera med CRM och faktureringssystem för att få en mer fullständig bild av viktiga data och minska administrationsarbetet.

Med TomTom PRO 8275 Driver Terminal kan du anpassa arbetsflödet ytterligare. Den här enheten hanterar aktiviteter som fordonskontroller och insamling av leveransdata med streckkodsavläsning och digital underteckning i kombination med tredjepartsprogram. All din information lagras sedan i ett enda system.

ttt workflow management ebook

Varför företag digitaliserar vagnparkens arbetsflöde

Läs mer om hur automation och digitalisering av vagnparkens arbetsflöde används i företag som ditt.

Jag är redo att ladda ned 

Välj den perfekta lösningen för din arbetsorderprocess

On-the-Go

On-the-Go

Koppla in och kör iväg – perfekt för tillfälliga fordon eller förare som behöver hantera ordrar och arbetsflöde.


 • Enkel orderhantering och jobbdistribuering
 • Professionell navigering och trafikdata
 • Klassledande beräknade ankomsttider
 • Automatiserad registrering av arbetstid och körsträcka
 • Tillförlitlig spårning av fordon och orderstatus
Välj On-the-Go och få en demo 
untranslated

Standard

Den oumbärliga lösningen för hantering av arbetsflöden och fordon – perfekt för små och medelstora företag med vagnparker och fältteam.


 • Enkel orderhantering och jobbdistribuering
 • Professionell navigering och trafikdata
 • Klassledande beräknade ankomsttider
 • Automatiserad registrering av arbetstid och körsträcka
 • Tillförlitlig spårning av fordon och orderstatus
 • Förslag om snabbaste rutten med optimerad ordersekvens**
 • Återkoppling om körstil i fordonet***
 • Sänker fordonets totala ägandekostnad****
Välj Standard och få en demo 
Avancerad

Avancerad

Professionellt arbetsflöde, ruttoptimering, jobbdistribuering och schemaläggning – perfekt för vagnparker i storföretag med en stor mängd ordrar att hantera.


 • Enkel orderhantering och jobbdistribuering
 • Professionell navigering och trafikdata
 • Klassledande beräknade ankomsttider
 • Automatiserad registrering av arbetstid och körsträcka
 • Tillförlitlig spårning av fordon och orderstatus
 • Förslag om snabbaste rutten med optimerad ordersekvens**
 • Återkoppling om körstil i fordonet***
 • Sänker fordonets totala ägandekostnad****
 • Integrera företagsprogram med våra partner
Välj Expert och få en demo 
Expert

Expert

För företaget som behöver en helt skräddarsydd lösning för att optimera sitt specifika arbetsflöde.


 • Enkel orderhantering och jobbdistribuering
 • Professionell navigering och trafikdata
 • Klassledande beräknade ankomsttider
 • Automatiserad registrering av arbetstid och körsträcka
 • Tillförlitlig spårning av fordon och orderstatus
 • Förslag om snabbaste rutten med optimerad ordersekvens**
 • Återkoppling om körstil i fordonet***
 • Sänker fordonets totala ägandekostnad****
 • Integrera företagsprogram med våra partner
 • Fullständig anpassning av arbetsflödet med TomTom PRO 8275
Välj Advanced och få en demo 

* ETA (Estimated Time of Arrival) = beräknad ankomsttid

** Orderoptimering kräver ett extra funktionsabonnemang.

*** OptiDrive ger handledande råd till föraren som kan förbättra förarens effektivitet, minimera fordonets stilleståndstid och bränslekostnad samt öka säkerheten på vägarna.

**** Total ägandekostnad: den totala kostnaden för att äga ett fordon, inklusive utgifter för underhåll, bränsle, försäkring m.m.