Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

Det har blivit enkelt att redovisa vårdarbete

WEBFLEET rapporterar automatiskt de timmar som personalen tillbringar på vårdhem och på vägen mellan besöken. Du vet var din personal befinner sig hela tiden och när ett nödsamtal kommer in kan du skicka den vårdpersonal som snabbast kan vara på plats. Det förbättrar effektiviteten och svarstiden.


Minska kostnaderna

Minska kostnaderna

Minska antalet mobiltelefonsamtal och korta ner körsträckorna och administrationstiden så mycket som möjligt. Med vår teknik för fordonsspårning och tvåvägskommunikationssystem kan du hitta den vårdpersonal som har kortast ankomsttid och omedelbart skicka dem till patientens adress. Du får också tillförlitliga rapporter om personalens resor och kan kontrollera deras utgiftsersättning.


Hjälp ditt team vårda effektivt

Hjälp ditt team vårda effektivt

WEBFLEET registrerar tiden vårdpersonalen tillbringar med patienter, på rast och på resa från ett vårdhem till nästa. Dessutom upptäcker programmet om det finns områden som kan förbättras.

Fördelen med TomTom Telematics

Kunder till 49.000

ISO 27001-certifiering

Partner nära dig

Branschledande forskning och utveckling

App Center

Förstärker dina befintliga system med partnerappar

Det är enkelt att integrera WEBFLEET i dina befintliga system och förstärka partnerapplikationer och data. Registrera alla vårdaktiviteter, frågorna du vill att förarna ska besvara och ha möjlighet att bevisa vilken vård som har getts.

Gå till WEBFLEET App Center 

Prata med en rådgivare och ta reda på hur vagnparkshantering kan hjälpa ditt företag.