Copyright-meddelanden

Beskrivningar för diagnostisk felkod innom WEBFLEET går att finna under följande upphovsrätt:

©2013 SAE International