Gå med i partnerprogrammet .connect. Skapa innovativa program med WEBFLEET och marknadsför dem globalt.

Partnertyper

Oberoende programvarusäljare (Independent Software Vendors, ISV)

Om du skapar eller säljer (back office) programvara och/eller mobilprogram kan ett partnersamarbete med TomTom Telematics göra att du kan erbjuda utökade lösningar på ett enklare sätt och till fler kunder i hela världen.

Oberoende maskinvarusäljare (Independent Hardware Vendors, IHV)

Om du skapar eller säljer specialiserad hårdvara för användning i och kring fordonet kan du få en konkurrensfördel genom integration med LINK.connect Bluetooth-gränssnitt eller direkt med Bluetooth-gränssnittet i PRO82xx-serien med förarterminaler.

Systemintegrerare (System Integrators, SI)

Systemintegratörer specialiserar sig på att föra samman undersystem till en helhet och se till att sådana undersystem fungerar smidigt tillsammans. Programvara och maskinvara som är kompatibla med WEBFLEET-API:erna kan integreras med TomTom-teknik och enkelt kommunicera med varandra. Det ger nya, fantastiska möjligheter för systemintegratörer som kan hitta den funktion de behöver i TomTom Telematics App Center. Och de kan göra anpassade integrationer för att uppfylla specifika kundkrav.

Lösningsleverantörer (Solution Providers, SP)

Lösningsleverantörer, tjänsteleverantörer, leverantörer av körklara datalösningar och återförsäljare väljer olika komponenter – som hårdvara, programvara och integrationstjänster – och sätter ihop dem i skalbara, omfattande paket för specifika nischmarknader.

Partnersamarbete utgör kärnan i vår strategi

Thomas Schmidt, VD för TomTom Telematics

Jag har aldrig sett något liknande i telematikbranschen förut, det här är unikt

Wolfgang Hall, Industry Manager, esri


Kommersiella fördelar

Utöka ditt utbud

Erbjud kunderna TomToms banbrytande teknik tillsammans med dina egna produkter och lösningar

Marknadsför dina program globalt

Visa dina lösningar i App Center och nå kunder i hela världen

Dra fördel av TomToms varumärke

Marknadsför dina lösningar med certifierade partnerlogotyper och TomTom Telematicss marknadsföringsmaterial

Anslut dig till vårt partnerekosystem

Utveckla ny verksamhet med våra säljpartner och andra integrationspartner


Bli en integrationspartner: