TomTom Remote LINK Logbook

Remote LINK Logbook

Fjärrkontroll för registrering av körsträcka

Köp nu 

Begär uppringning 


Remote LINK Logbook

Ju fler kilometer dina fordon körs, desto mer kostar de dig. Därför måste varje kilometer redovisas i verksamheten.

TomTom Remote LINK Logbook är en fjärrkontrollenhet med vilken du kan se exakt hur fordonen i din fordonsflotta används. De anställda trycker bara på en knapp för att registrera en resa som en privat, pendlande eller affärsbetingad körsträcka. Detta hjälper dig att övervaka antalet och vilka slags kilometer som körs.

Att manuellt fylla i reseförteckningar kan vara frustrerande och tidsödande. Men med den här innovationen från TomTom, är det mycket enklare att registrera.


Skaffa ett noggrant realtidsregister

Få noggrann information om dina fordons rörelser och körsträckor – i realtid.

Integrera data med underhålls- och faktureringssystem

Integrera data med fordonsflottans underhålls- och faktureringssystem och minska den tid och de pengar som används för administration.

Identifiera kostnadskapande möjligheter

Identifiera kostnadskapande möjligheter genom att övervaka mönstren för resor och rutter i hela verksamheten.

Ring mig om Remote LINK Logbook