TomTom Remote LINK Working Time

Remote TomTom LINKWorking Time

Fjärrkontroll för arbetstidsregistrering

Köp nu 

Begär uppringning 


Remote LINK Working Time

Att hantera en utspridd arbetsstyrka är tufft. Men nu är det mycket lättare att övervaka deras arbetstid.

TomTom Remote LINK Working Time är konstruerad att spåra arbetstiden för enskilda personer och grupper som åker med företagets bilar, lastbilar och skåpbilar. De anställda använder bara fjärrkontrollen för att registrera det ögonblick de börjar arbeta, tar paus och åker hem. Du får en exakt registrering av allas arbetstider, inte bara förarens.

Att manuellt fylla i arbetstidsscheman kan vara frustrerande och tidsödande. Men med den här innovationen från TomTom håller du enkelt reda på arbetstiden.


Skaffa ett noggrant realtidsregister

Erhåll en noggrann, realtidsregistrering av var och ens arbetstid – till skillnad från manuella arbetstidsscheman.

Integrera data med löne- och faktureringssystem

Integrera data med löne- och faktureringssystem och minska den tid och de pengar som används för administration.

Identifiera kostnadskapande möjligheter

Identifiera kostnadskapande möjligheter genom att övervaka arbetsmönstren i hela verksamheten.


Ring mig om Remote LINK Working Time