TomTom LINK 105

Tilläggsenhet för bränsleinformation

Liten enhet – stor inverkan

 • Bränsleövervakning i realtid
 • Rapportering av koldioxidutsläpp
 • Rapporterar felkoder för fordons- och motordiagnostik
 • Stöd av Active Driver Feedback
 • Snabb installation till fordonets OBD-II-port
 • Fungerar i kombination med en LINK-fordonsspårningsenhet

Få en demo 


Infopaneler

Instrumentpanel

Se alla bränslerelaterade nyckeltal med ett ögonkast på en lättläst statistikpanel. Upptäck trender och jämför resultat för att ta reda på om du behöver agera.


Bränsleförbrukningsrapport

Bränsleförbrukningsrapport

Kartlägg bränsleförbrukningen för fordon i maskinparken och upptäck enkelt ovanliga händelser

Om bränsleförbrukningsrapporten:

 • Bränsleförbrukningsrapporten ger en detaljerad översikt över hur mycket bränsle fordonen förbrukat per dag under den valda perioden.

OptiDrive-rapport

OptiDrive-rapport

Övervaka körstilar för att tydligt se hur dina förare uppfyller kraven på säker och miljövänlig körning.

Den här rapporten innehåller:

 • Förarprestationer vad gäller bränsleförbrukning, tomgångskörning, hård körstil och fortkörning i en grafisk översikt.
 • En tydlig graf som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive-variabler över tid.
 • Omfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bränsleförbrukning tillsammans med OptiDrive-indikatorinformation.
 • Sorteras dagligen: bränsleförbrukning, bränsleslöseri, hård körning, fortkörning och tomgångskörning

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda TomTom LINK.