TomTom LINK 310 fram (vinkel)

LINK 310 & WEBFLEET

Fordonsflottans driftsledare behöver ett kostandseffektivt sätt att hålla nära kontakt med sina utspridda fordon. Använd TomTom LINK 310. Den ansluter fordonet till kontoret och ger dig en permanent kommunikationskanal till alla ute på vägarna. LINK 310 är din permanenta anslutning till dina fordon på vägarna, och du kan från din dator dygnet runt alla dagar i veckan spåra fordonsflottan i realtid.

 Den här produkten är inte tillgänglig längre. Ta en titt i produktavdelningen för att få information om de senaste produkterna.

Lätt att spåra fordon

Tack vare det lilla formatet och den smarta designen kan LINK 310 installeras i fordonet på några minuter. Installationen är enkel. Enheten kan installeras inuti instrumentpanelen eller på vindrutan. Alla insamlade data visas i WEBFLEET på kartan eller i lättolkade rapporter eller infopaneler och gör det möjligt för dig att snabbt fatta rätt beslut för verksamheten.


Tillgång till fordonsdata

LINK 310 är din anslutning till fordonet. Genom att registrera varje rörelse ger den noggrann information om fordonets position, ruttinformation, stilleståndstider, körsträcka och körbeteende. Det gör att du kan analysera och optimera ett fordons användning vilket ger betydande kostnadsbesparningar och minskad risk.


Spårning i realtid

Tack vare LINK 310 vet du alltid var dina fordon befinner sig. Logga bara in på WEBFLEET och visa platsen för varje fordon i fordonsflottan – direkt på kartan. Informationen uppdateras varje minut, så du kan se vem som rör sig och pricka i resorna längs en linje. När nya jobb kommer in kan du tilldela det till den förare som är bäst placerad för jobbet.


Tillagd säkerhet

Dygnet-runt-övervakningen av LINK 310 ökar säkerheten för både fordonet och den som kör det. Genom att registrera när tändningen slås på och stängs av vet du t.ex. om föraren är borta från fordonet under onormalt lång tid. Du kan spåra var ett eventuellt stulet fordon befinner sig. Eller övervaka hastigheten och körbeteendet och vidta åtgärder om du anser att någon kör farligt.


Support för färdskrivare

Vänta inte på att dina lastbilar ska återkomma till lastbilsdepån för att du ska komma åt körtidsinformationen. LINK 310 överför den digitala informationen i färdskrivaren till kontoret för realtidsvisning i WEBFLEET™. Det gör det lätt att se vem som nästan har uppnått sin maximala körtid och vem som har tid kvar. Informationen kan omvandlas till rapporter som styrker att du uppfyller arbetstidsdirektiven.


TomTom WORKsmart™

LINK 310 ansluter förarens navigeringsenhet via Bluetooth™. Som en del av en WORKsmart™-lösning gör den tidshantering och jobbfördelning mycket enklare och snabbare. Fordonsflottans driftsledare kan arbeta smidigare tack vare textkommunikation åt båda hållen, automatiserad statusuppdatering samt tillförlitliga ankomsttider osv.