TomTom LINK 310 fram (vinkel)

LINK 310 & WEBFLEET

Fordonsflottans driftsledare behöver ett kostandseffektivt sätt att hålla nära kontakt med sina utspridda fordon. Använd TomTom LINK 310. Den ansluter fordonet till kontoret och ger dig en permanent kommunikationskanal till alla ute på vägarna. LINK 310 är din permanenta anslutning till dina fordon på vägarna, och du kan från din dator dygnet runt alla dagar i veckan spåra fordonsflottan i realtid.

 Den här produkten är inte tillgänglig längre. Ta en titt i produktavdelningen för att få information om de senaste produkterna.

Tillbehör

TomTom erbjuder ett utbud kompletterande produkter till TomTom LINK. Du kan tillföra ytterligare värde till TomTom LINK med följande tillbehör.

TomTom ecoPLUS™

Vill du spara bränsle på det smarta sättet?

Med LINK 105 ser du i realtid bränsleeffektiviteten för varje fordon i fordonsflottan och även var och när bränsle slösas. Miljöreglerna blir allt strängare och därför strävar alla företag efter att öka sitt sociala ansvarstagande genom att sänka sina koldioxidutsläpp.2 LINK 105 hjälper dig att göra det, och det är inte bara bra för miljön utan det kan också positivt påverka företagets resultat.

TomTom Remote LINK Working Time

PRO TomTom Remote LINK Working Time är konstruerad att spåra arbetstiden för enskilda personer och grupper som åker med företagets bilar, lastbilar och skåpbilar. De anställda använder bara fjärrkontrollen för att registrera det ögonblick de börjar arbeta, tar paus och åker hem. Därför kan du till slut får en noggrann registrering av vars och ens arbetstid och inte bara chaufförernas.

TomTom Remote LINK Logbook

TomTom Remote LINK Logbook är en fjärrkontrollenhet med vilken du kan se exakt hur fordonen i din fordonsflotta används. De anställda trycker bara på en knapp för att registrera en resa som en privat, pendlande eller affärsbetingad körsträcka, vilket hjälper dig att övervaka antalet och vilka slags kilometer som körs.

TomToms externa GPS-antenn

Om du har installerat din TomTom LINK 310 på en plats där GPS-mottagningen för den GPS-antenn som finns inbyggd i TomTom LINK störs kan du använda den externa GPS-antennen från TomTom. Den levereras med en 2,5 m lång kabel så att du även enkelt kan sätta fast den på fordonets utsida.