TomTom LINK 310 fram (vinkel)

LINK 310 & WEBFLEET

Fordonsflottans driftsledare behöver ett kostandseffektivt sätt att hålla nära kontakt med sina utspridda fordon. Använd TomTom LINK 310. Den ansluter fordonet till kontoret och ger dig en permanent kommunikationskanal till alla ute på vägarna. LINK 310 är din permanenta anslutning till dina fordon på vägarna, och du kan från din dator dygnet runt alla dagar i veckan spåra fordonsflottan i realtid.

 Den här produkten är inte tillgänglig längre. Ta en titt i produktavdelningen för att få information om de senaste produkterna.

Tillförlitlig positionsangivelse

Det är mycket lugnande att har ständig kontakt med sina förare, oavsett hur långt bort de befinner sig. Med LINK 310 kan du veta exakt var varje fordon befinner sig vid varje tidpunkt under dygnet. Den kraftfulla, inbyggda GSM/GPRS-modulen är alltid ansluten till kontoret – även under de mest svåra förhållandena. En inbyggd GPS-antenn ser till att du nästan hela tiden har mycket noggrann platsangivelse för fordonet.


Loggboksfunktion

LINK 310 gör det lätt att registrera ett fordons körsträcka. Förarna behöver bara några sekunder för att registrera sin körsträcka som affärsmässig, privat eller pendling på en TomTom-inmatningsenhet. Informationen skickas direkt till kontoret och går att komma åt via WEBFLEET när den behövs för bokföring, skattedeklaration, underhåll osv. Detta minskar de administrativa bördorna på förare och kontorspersonal, samtidigt som de som försöker skära kostnader och öka produktiviteten får värdefulla inblickar.


Övervakning av körbeteenden

LINK 310 är utrustad med en accelerationssensor som registrerar när ditt fordon körs på ett farligt eller oekonomiskt sätt. Du kan övervaka och spåra dessa händelser på WEBFLEET, upprätta egna referenspunkter för ett säkert och miljövänligt körsätt och bedöma enskilda personer och grupper mot dessa nivåer. Det gör att du ser till att förarna är säkrare samtidigt som du minskar kostnaderna genom lägre bränslefakturor och underhållskostnader.


Del av WORKsmart™ hantering av fordonsflottan

Med många utspridda förare som ska ledas, kan det vara svårt att veta vad var och en gör. Men LINK 310 gör det lätt. Då den används som en del av en WORKsmart™-lösning, kan du i realtid spåra positionen för varje fordon och identifiera den förare som är bäst placerad för ett uppdrag. Du kan samla in och hantera arbetstiden för alla förare och deras passagerare och identifiera tidhanteringsfrågor som t.ex. onödig övertid. Och du kan genast få information om körsätt, koldioxidutsläpp och tomgångstid för varje fordon som är ute på vägarna för att se var bränsle slösas.