LINK 410

LINK 410

Alltid ansluten till fordonen som är ute på vägarna.

 • Fast installation i fordonet för tillförlitlig spårning
 • Övervakar körbeteendet
 • Passar i alla fordon
 • Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga
 • Fungerar ihop med WEBFLEET

Köp Begär uppringning 


LINK 410 – den tillförlitliga anslutningen till WEBFLEET


Mer än bara fordonsspårning

Mer än bara fordonsspårning

 • Realtidsinformation och historisk information om fordonsposition och rörelse.
 • Djupgående kunskap om körbeteende, till exempel hastighet, styrning, bromsning och acceleration.
 • WEBFLEET-reserapporter, körjournalsrapporter och rapporter om körbeteende.

Förstahandsval för lätta kommersiella fordon

Förstahandsval för lätta kommersiella fordon

 • Går snabbt att installera i alla yrkesfordon.
 • Driftsätts snabbt i vagnparken.
 • Certifierade installations- och supportpartner i hela landet.

Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga

Tilläggsfunktioner lätt tillgängliga

 • Ansluts till en TomTom PRO-förarterminal för komplett vagnparkshantering.
 • Gör det möjligt att ansluta maskinvara från tredje part via Bluetooth för att registrera ytterligare data från och kring fordonet med LINK.connect, till exempel temperatursensorer, däcktryck, streckkodsskanning och RFID.
 • Utökad ekofunktion genom att lägga till LINK 105.

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.