WEBFLEET ger dig tillgång till körtidsinformation i realtid för alla fordon som är utrustade med en digital färdskrivare. Med återstående körtider får du omedelbart veta vilken förare som har tillräcklig körtid kvar för att kunna utföra nästa leveransjobb i tid.

Hur fungerar den?

Avancerat felkodsmeddelande

Återstående körtider fungerar med alla färdskrivare som är anslutna till en LINK-fordonsspårningsenhet*. WEBFLEET använder den digitala färdskrivarinformationen för att beräkna återstående körtider och viloperioder per dag och vecka för varje förare. Allt du behöver veta för en dynamisk speditionsprocess och uppfylla förordningen (EG) nr 561/2006.

* Kräver LINK 3xx / 510.


Daglig återstående körtid

Daglig återstående körtid

Specialinformation om dagliga återstående körtider, den senaste början på nästkommande rast och när en förares skift slutar.


Veckovis återstående körtid

Veckovis återstående körtid

Detaljerad information om återstående körtider per vecka för den aktuella och kommande veckan inklusive tillåtna undantag för att förlänga körtider och reducera viloperioder.


social infringement notifications

Meddelanden om sociala överträdelser

Få information när överträdelser inträffar. Varje överträdelse utlöser ett meddelande, klassificerat som en varning med tre nivåer av allvarlighetsgrad.


Tachograph Manager

Återstående körtider är inkluderat i WEBFLEET Tachograph Manager – vår lösning för fjärrnedladdning, arkivering och analys av digitala färdskrivardata.

Läs mer om WEBFLEET Tachograph Manager 

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.