Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

Allt stöd du behöver för att vagnparken ska kunna vara effektiv och följa lagstiftningen.

WEBFLEET Tachograph Manager är en heltäckande lösning för digitala färdskrivare. Följ regelverken enkelt med analys, rapportering, instrumentpanel och meddelanden med Tachograph Manager via fjärrnedladdning. Kontinuerlig efterlevnad och enkel schemaläggning med återstående körtider i realtid.


Fjärrnedladdning

Snabb och enkel efterlevnad för högre effektivitet.

WEBFLEET Tachograph Manager laddar automatiskt ned data och arkiverar dem i två år* i vårt säkra datacenter där endast auktoriserade användare kan komma åt den.

 • Gör efterlevnaden enklare genom automatisk nedladdning av förarkortsdata (varje vecka) och fordonsenhetsdata (varje månad).
 • Minska kostnader och spara tid genom färre manuella nedladdningar, mindre administration och inget behov av intensivt IT-underhåll.
 • Hjälp dina förare få ut mer av sin körtid eftersom det inte finns något behov av att återvända till depån.

Manuell nedladdning

Lägg till och analysera data från hela vagnparken.

Om några av dina färdskrivare inte stöder fjärrnedladdning kan du manuellt importera nedladdade data för arkivering och analys i samma centraliserade system.

 • Gör det enkelt att fånga och analysera färdskrivarfiler från hela din vagnpark.
 • Styr dina kostnader – betala endast för manuell uppladdning, arkivering och analys per aktiverat fordon.
 • Minska din IT-infrastruktur genom att avveckla befintliga arkiveringsresurser.

Deadline-hanterare

Deadline-hanterare

Var alltid steget före.

Deadline-hanteraren talar om för dig när det är dags att förnya förarkort och när du ska samla in färdskrivardata, både för fordon med manuell uppladdning och fjärrnedladdning.

 • Missa aldrig en deadline – se tidsfrister för nedladdningar och utgångsdatum för förarkort, ange påminnelseintervaller och skicka påminnelser via e-post.
 • Minska risken för böter – tala om för förarna när ett slutdatum närmar sig.
 • Var effektiv genom att veta exakt när du ska beställa nya förarkort.

Analys: Rapport över sociala överträdelser

Analys: Rapport över sociala överträdelser

Förstå och förhindra tjänstefel bland förare.

Rapporten innehåller detaljerad information om förarnas individuella sociala överträdelser. Den visar också hur allvarlig varje överträdelse är och eventuella böter.

 • Få insyn i sociala överträdelser med allvarlighetsgrad och tillhörande böter**.
 • Identifiera lätt var förarna kan förbättra sina prestationer.
 • Bevisa att reglerna efterlevs vilket förbättrar förarprestationer och minskar risken för tjänstefel.

Analys: Daglig körtid och viloperioder

Analys: Daglig körtid och viloperioder

Ladda ner föraröversikter för enkel analys.

Heltäckande rapporter ger en översikt över körtid och viloperioder per kalenderdag, per skift, eller under en utvald tidsperiod.

 • Få en översikt över alla förarnas aktiviteter på ett ögonblick genom att ladda ner detaljerade rapporter.
 • Analysera enkelt data genom att exportera dem till PDF- eller CSV-format.

Analys: Visning av dagliga aktiviteter

Analys: Visning av dagliga aktiviteter

Få omedelbar inblick i föraraktivitet.

Instrumentpanelen visar information om föraraktiviteter, när som helst. Visar tillgänglighet, körtid, vilotid och andra aktiviteter under en utvald tidsperiod.

 • Få en bättre förståelse för orsakerna till eventuella överträdelser under körning.

Arkiv

Arkiv

Säker datalagring – med enkel åtkomst vid behov.

Alla färdskrivardata lagras säkert och är lätta att komma åt i vårt arkiv i upp till två år*:

 • Hitta snabbt information i händelse av en kontroll – sök efter specifika förare eller fordon.
 • Hämta information om hela vagnparken med stöd av både fjärrnedladdade och manuellt uppladdade filer.
 • Spåra alla aktiviteter med den arkiverade historiken.

tachograph efficiency

Fordonseffektivitet %

Öka förståelsen om vagnparksanvändning och driftseffektivitet.

Mätvärdet mäts på tre sätt:

 • Arbetsbörda i %: Arbetsbördan räknas ut med fordonets sammanlagda körtid, arbetstid och standbytid i förhållande till antalet dagar i drift, dvs. fordonets maxtid som tillgängligt.
 • Dagar i drift: Antalet dagar i drift räknas ut med antalet dagar som fordonet har minst en minuts registrerad körtid, arbetstid eller standbytid.
 • Tid i drift: Tiden i drift är summan av alla tidsperioder där ett förarkort har varit anslutet, förutom viloperioder som överstiger 60 minuter.

tachograph tachograde

Tacho Grade

Få en översikt över vilka förare som behöver vidareutbildning och se hur förarprestationerna utvecklas över tid.

 • Poängsystem som gör att du kan göra jämförelser mellan förare.
 • Poängskalan ligger mellan 0 och 10. 10 poäng är toppbetyg.
 • Tacho Grade räknas ut med:
  • Antalet kör- och viloöverträdelser, efter allvarlighetsgrad – lätt, medel, hård.
  • Varaktighet och avstånd under körning.
 • Använd Tacho Grade för att poängsätta och bedöma förare på hur väl de följer EU:s direktiv om körtid och vilotid (VO (EG) 561/2006).

Vill du ha mer? Skaffa Tachograph Manager Plus

Med ett ytterligare abonnemang kan du dra nytta av allt ovanstående och även:

Läs mer om återstående körtider 

Vill du behålla din befintliga analysleverantör?

Se vår lösning:

WEBFLEET TachoShare 

* Arkiverade data från längre perioder är tillgängliga i de fall lokal lagstiftning kräver det

** Tillgängligt i de flesta länder.

Få en demo


Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.