Effektiv efterlevnad som kostar mindre och ger dig gott samvete.

Med WEBFLEET Tachograph Manager med fjärrnedladdning har du stödet du behöver för att följa lagstiftningen. Med kraftfulla verktyg för analys, informativa rapporter och meddelanden samt en säker, webbaserad arkiveringslösning vet du att du är i goda händer.


Efterlevnad på ett enkelt sätt

  • Styrk efterlevnaden med våra utförliga rapporter för och ta inspektionerna med ro
  • Minska den administrativa bördan med fjärrnedladdning
  • Analysera och förbättra förarnas prestationer gentemot förordningarna med våra infopaneler och rapporter

Spara kostnader och öka produktiviteten

  • Öka användningen genom att alltid känna till varje förares återstående körtid
  • Kapa den administrativa bördan och spara på personalen och IT
  • Undvik böter och påföljder utan extra arbete
  • Synliggör överträdelserna bättre för att undvika böter.

Öka datasäkerheten

  • Företagskort lagras i ett säkert datacenter
  • Data lagras enligt GDPR
  • Radera inställningar för användarkontroll och -åtkomst

Boka en demo och se hur WEBFLEET kan hjälpa just din verksamhet.