WEBFLEET ger dig verktyg för att närmare övervaka servicekraven för varje fordon så att du alltid är informerad om vagnparkens skick. Det gör att du kan schemalägga fordonsunderhållsuppgifter effektivt, ta emot information om felkoder och hålla kostnaderna nere.

Smartare planering

Smartare planering

Minimera risken för motorstopp eller stilleståndstid för fordonsunderhåll med kunskap om fordonens skick. Använd vägmätarinformation och definiera datum för att effektivt schemalägga fordonsunderhållsuppgifterna.


Ökad förarsäkerhet

Ökad förarsäkerhet

Välunderhållna fordon är säkrare. WEBFLEET informerar dig direkt om intervall för fordonsunderhåll. Och när fordonen är i bästa skick sparar de också bränsle.

Schemalägg en demo för att se hur WEBFLEET och fordonsunderhåll kan hjälpa ditt företag.