Skapa ett användningsbaserat försäkringsprogram (UBI) med teknik från TomTom Telematics. Uppmuntra kunderna att aktivt förbättra sitt körbeteende. Färre trafikolyckor, lägre försäkringsersättning och bättre lönsamhet för ditt företag.


 • Rättvisare försäkringspremier
 • Återkoppling på körningen i realtid
 • Mindre risktagande körning
 • Vägassistans
Användningsbaserad försäkring (UBI) – Försäkringstelematik
 • Detaljerad riskbedömning
 • Lägre ersättningskrav
 • Lägre kostnader
 • Kundlojalitet
 • Kundinteraktion
 • Kortare informationsflöde

Försäkringstelematik – alla fördelar

Förbättra strategin för körriskutvärdering och övervaka alla aspekter av körbeteendet.

Främja säkrare körning med ljudinstruktioner och visuell coachning i realtid – och minska ersättningsanspråken.

Minska bedrägeri och utred olyckor snabbare. Meddela försäkringsbolag eller callcenter i realtid med olycksinformation.

Sänk bogseringskostnaderna och optimera vägassistansen med omedelbar anmälan av fordon som behöver bärgning.

Var konkurrenskraftig på marknaden. Erbjud bästa premie för varje policy.

Starta i liten skala och utöka sedan. Få finansiell flexibilitet med vår modell att betala allt eftersom du växer. Gör ett pilotförsök innan du presenterar ett fullständigt UBI-program.


Partnerlösningar

Allianz Conduite connectée avec la technologie TomTom

AppDrive powered by TomTom


Användningsbaserad försäkring för personliga produktlinjer

Betala när du kör och betala för hur du kör – lösningar för olika kunder.

 • Främja säkrare körsätt bland högriskprofilerade marknadssegment, såsom unga förare eller förstagångsförare.
 • Erbjuda konkurrenskraftiga priser inom lågriskprofilerade marknadssegment, såsom förare med få mil.
 • Minska risken för stöld av stöldbenägna fordon.
 • Skapa nya intäktsströmmar genom ytterligare tjänster, t.ex. assistans, privata e-samtal (nödläge) och b-samtal (motorstopp).
 • Effektivisera informationsflödet och minska förseningarna vid första anmälan av förlust (FNOL).

Användningsbaserad försäkring för kommersiella produktlinjer

Betala när du kör och betala för hur du kör – lösningar för små, medelstora och stora företag.

 • Förstå riskerna som är förenade med varje fordon och förare.
 • Erbjud en omfattande lösning för vagnparkshantering som kan utvecklas till ett fullständigt UBI-program utan ytterligare investeringar och driftkostnader.
 • Minska ersättningsanspråken genom att hjälpa förare att förbättra sitt körsätt.
 • Skräddarsy försäkringspremier för specifika riskprofiler – även inom en kunds fordonspark.
 • Dra nytta av smidig integrering med befintliga infopaneler och kundsystem.
 • Erbjud kunderna en omfattande lösning för slutanvändare.
Och kunderna kan:
 • Dra nytta av beprövad teknik från Europas mest accepterade leverantör av fordonshanteringslösningar.
 • Minska risken för olyckor på vägen och dåligt rykte.
 • Få fullständig insikt i förarens prestationsförmåga och främja säkrare körning genom detaljerade rapporter om körhändelser.
 • Dra nytta av mer konkurrenskraftiga försäkringspremier som en följd av säkrare körning och färre trafikolyckor.
 • Öka effektiviteten genom att ta kontroll över bränsleförbrukning, underhållskostnader och andra fordonsrelaterade kostnader.
 • Minska den totala ägandekostnaden genom att sänka antalet ersättningsanspråk och förbättra effektiviteten.

Varför ingå partnersamarbete med TomTom Telematics

Det finns många skäl till att ingå partnersamarbete med TomTom Telematics för att implementera användningsbaserad försäkring (UBI, Usage Based Insurance).

Styrkan i varumärket

Utnyttja styrkan i TomTom, ett varumärke som är accepterat av miljontals förare i hela världen. Skapa en positiv anknytning till UBI och vinn erkännande hos kunderna.

Teknik i världsklass

Utnyttja vår teknik i världsklass, t.ex. TomTom Traffic, IQ routes, GPS-lösningar och kartor för att få ett differentierat UBI-program på marknaden.

Innovationen som gör dig framtidssäkrad

Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att kunna leverera banbrytande teknik till dig och dina kunder.

Dataskydd av högsta standard

Våra telematiktjänster är certifierade enligt ISO27001, en av de striktaste dataskyddsstandarderna.

Fullständig skalbarhet

Vår globala närvaro och lokala täckning innebär att vi kan göra vårt UBI-program skalbart – både efter storlek och över platsgränser.

Våra branschpartner

Integrationspartner

thumb 1922 partner logo partner logo
hdi gerling

Kontakta en av våra experter på försäkringstelematik