Alla TomTom Telematics UBI-lösningar, produkter och funktioner.


Telematikenheter i fordon

TomTom LINK 100

LINK 100

TomTom LINK 100 är en liten OBD-II Bluetooth-dongel som kopplar ihop ett fordon med förarens smartphone och till dina system.

 • Hjälp kunderna att köra grönare, säkrare och effektivare via mobilappar.
 • Samla in data om körbeteende och fordonsanvändning för djupgående analys.
 • Enkel installation av föraren och bred fordonskompatibilitet.
 • Säker dataöverföring och lagring.
 • Garanterad platsintegritet för förare – enheten har inte GPS och rapporterar inte om var fordonet finns.
Läs mer om LINK 100 

TomTom LINK 410/510

LINK 410

TomTom LINK 410 är din anslutning till dina kunders fordon på vägarna.

 • En lättinstallerad enhet som passar alla typer av fordon.
 • Registrerar när, var och hur fordonet används.
 • Har ett öppet gränssnitt som gör att enheter från flera tillverkare kan anslutas via Bluetooth.

Läs mer om LINK 410 


Feedback i fordonet

insurance telematics smartphone app

Din smartphoneapp

Ge dina kunder feedback om körningen och fordonsdata. Skapa en egen app via våra enkla SDK:er och API:er och tillhandahåll:

 • Förarresultat
 • Fordonsanvändning
 • Olycksavisering/nödsamtal (e-call)
 • Haverisamtal (b-call)
Resurser för utvecklare 

LINK 100 Companion app

Appen LINK 100 Companion

Om du inte vill skapa en egen UBI-app kan du använda appen TomTom LINK 100 Companion för att starta ett UPI-pilotprojekt och ge användarna åtkomst till information om fordonsanvändning och körprestationer. Appen LINK 100 Companion innehåller:

 • Personliga resultat – kombinerade och nedbrutna, (per inbromsning, kurvtagning och acceleration) och presenterade i trenddiagram över de föregående sju kördagarna
 • Motorprestandadata, i realtid och historiskt (kortsiktigt), uppdateras upp till 5 gånger per sekund

WEBFLEET-rapportering

PRO-förarterminaler (valfritt)

TomTom PRO-förarterminalerna ger förarna feedback och råd i realtid och är det perfekta valet för professionell navigering.

TomTom PRO-förarterminalerna är en valfri komponent i TomToms UBI-lösningar och är endast tillgängliga tillsammans med LINK 410-enheten.

Läs mer om PRO-förarterminaler 

Backend-tjänster

Integrera med dina befintliga system

Integrera med dina system

Våra API:er och SDK:er i världsklass möjliggör smidig integration av telematikdata i dina egna program och infopaneler. Dessutom ger vår tjänsteplattform säkerhet och pålitlighet till högsta standard.


TomTom WEBFLEET

WEBFLEET

WEBFLEET ger kommersiella kunder snabb och enkel åtkomst till all information de behöver för att hantera en vagnpark.

 • Den webbaserade plattformen är tillgänglig dygnet runt och ger realtids- och historiska data.
 • Dina kunder kan övervaka förarnas körsträcka, bränsleförbrukning, hastighet och till och med koldioxidutsläpp och sedan analysera körbeteendet med OptiDrive 360-resultatet.
 • Förarna kan få åtkomst att visa sin egen körprestation.
Läs mer om WEBFLEET 

Resultat, fordons- och kördata

Med försäkringstagarens samtycke kan du få åtkomst till flera nivåer av kör- och fordonsdata:


Fordonsanvändning

 • Körsträcka (per tid på dagen, vägtyp, hastighetsbegränsning, uppdelning på stad och landsväg eller postnummer)
 • Körtid (per tid på dagen, vägtyp, hastighetsbegränsning, uppdelning på stad och landsväg eller postnummer)
 • Färdhistorik, stopp och sträcka
 • Underhållsinformation

Körresultat

 • Hastighet och acceleration (total, samt hastighet per GPS-hastighet, väghastighetsgräns och vägtyp, och faktisk hastighet jämfört med genomsnittlig hastighet via IQ Routes)
 • Körhändelser och allvarlighetsgrad (per timme, per 100 km, per allvarlighetsnivå och per vägtyp)
 • Hård inbromsning
 • Skarp svängning
 • Tomgångskörning
 • Bränsleförbrukning
 • Klimatavtryck

Olycksaviseringoch olyckslogg

Olycksavisering

 • Tidsstämpel
 • Uppmätt acceleration/verkningsgrad
 • Riktning för acceleration/verkningsgrad
 • Virtuellt vägmätarvärde
 • OBD-data vid tidpunkten för händelsen (hastighet, varvtal, motorbelastning)

Olyckslogg

 • Detaljerad olyckslogg som ger information 45 sekunder innan och 15 sekunder efter en incident (hastighet, varvtal, motorbelastning, acceleration X/Y/Z).

 Alla data kan tillhandahållas i råformat. Tillgängliga data beror på vilken telematikenhet som används.

Kontakta en av våra experter på försäkringstelematik